Skog och Ungdom Väst

Skolor

Skog och Ungdom Väst kan medverka med lärande om skog och natur i skolorna genom att skolan bildar en egen avdelning (klubb) i Skog och Ungdom.
I nuläget är ett 25-tal skolor i Västra Götaland och Halland med i Skog och Ungdom.

Skogsaktiviteter kan ordnas av Skog och Ungdom ihop med friluftsdagar, lektioner m.m.
Vid intresse och frågor kontakta vår verksamhetsledare Elsa Stenström.

Distriktsförråd:
I Nödinge finns Skog och Ungdoms förråd. Där finns bl.a.:
– tält
– stormkök
– tändstål
– liggunderlag
– metspön
– sågar
Avdelningar kan låna gratis från förrådet vid egen hämtning.
För bokning och rekvisition av fullständig utrustningslista kontakta Elsa.

Hur det går till att starta en avdelning inom Skog och Ungdom:

  • Bestäm på er skola eller i din grupp att ni vill starta en avdelning inom Skog och Ungdom
  • Håll ett ”konstituerande möte” (alltså uppstartsmöte) som protokollförs och sen skickas in till förbundet. För mer info/mall för detta möte – maila Elsa. Ni måste vara minst 3 personer i styrelsen + en person som kan vara revisor.
  • När vi mottagit protokollet godkänner Skog och Ungdom ert medlemskap, och ni kan börja hålla i aktiviteter!
  • Skicka in listor på alla som ska vara medlemmar till oss.

Vad ni får:

  • 2 friluftsdagar per år tillsammans med instruktör 
  • Lån utav friluftsutrustning från Skog och Ungdoms förråd
  • Möjlighet att söka extra bidrag till planerade utomhusaktiviteter/byggnationer 
  • Fortbildning för pedagoger 1 gång om året, endagskurs i teman som utomhuspedagogik, vildmarksteknik mm
  • Bidrag från Skog och Ungdom för andra utomhusaktiviteter ni gör, maxtak på 7500 kr per år. 

Extra bidrag till avdelningar:
Skog och Ungdom-avdelningar i Västra Götaland och Halland har möjlighet att söka bidrag för t.ex. byggandet av ett vindskydd, en kajak, en aktivitet utöver ordinarie verksamhet.
Normal bidragsnivå: 5.000-10.000 kr.
Kontakta Elsa för mer information.

 

Vid intresse och frågor kontakta vår verksamhetsledare:
Elsa Stenström
mob. 0730-782 640
mail. elsa.stenstrom@skogochungdom.se