Skog och Ungdom Väst

Skolor

Skog och Ungdom Väst kan medverka med lärande om skog och natur i skolorna genom att skolan bildar en egen avdelning (klubb) i Skog och Ungdom. I nuläget är ett 25-tal skolor i Västsverige med i Skog och Ungdom.

Skogsaktiviteter kan då ordnas av Skog och Ungdom ihop med friluftsdagar, lektioner m.m.

Vid intresse och frågor kontakta vår förbundskonsulent:
Lennart Hålsjö
mob. 076 807 96 79
mail. lennart.halsjo@skogochungdom.se