Skog och Ungdom Väst

Skolor

Skog och Ungdom Väst kan medverka med lärande om skog och natur i skolorna genom att skolan bildar en egen avdelning (klubb) i Skog och Ungdom.
I nuläget är ett 25-tal skolor i Västra Götaland och Halland med i Skog och Ungdom.

Skogsaktiviteter kan ordnas av Skog och Ungdom ihop med friluftsdagar, lektioner m.m.
Vid intresse och frågor kontakta vår förbundskonsulent Lennart Hålsjö

Distriktsförråd:
I Nödinge finns Skog och Ungdoms förråd. Där finns bl.a.:
– tält
– stormkök
– tändstål
– liggunderlag
– metspön
– sågar
Avdelningar kan låna gratis från förrådet vid egen hämtning.
För bokning och rekvisition av fullständig utrustningslista kontakta Lennart.

Extra bidrag till avdelningar:
Skog och Ungdom-avdelningar i Västra Götaland och Halland har möjlighet att söka bidrag för t.ex. byggandet av ett vindskydd, en kajak, en aktivitet utöver ordinarie verksamhet.
Normal bidragsnivå: 5.000-10.000 kr.
Kontakta Lennart för mer information.

 

Vid intresse och frågor kontakta vår förbundskonsulent:
Lennart Hålsjö
mob. 076 807 96 79
mail. lennart.halsjo@skogochungdom.se