Skog och Ungdom Väst

Skogskompisar

Skogskompisar är ett projekt i regi av Skog och Ungdom Väst som riktar sig till elever i årskurs 1-5 i stadsdelen Östra Göteborg.

Projektet genomförs med stöd ur Arvsfonden fram till sommaren 2020.

Projektet har som mål:
• att skapa en mötesplats för unga i Östra Göteborg med olik kulturella bakgrund, ekonomiska förutsättningar etc.
• att barnen blir fysiskt aktiva och kommer i kontakt med naturen.
• att ungdomar kommer i kontakt med det lokala föreningslivet.

Skolklasser som deltar i projektet paras ihop med en jämnårig klass från en annan skola i stadsdelen, (t.ex. en klass från Bergsjön med en i Utby). Eleverna från dessa två skolor blir skogskompisar som under ett skolår träffas totalt 14 gånger, både i skol- och fritid. Tillsammans får skogskompisarna åka på utflykt (i närområdet eller lite längre bort) och uppleva olika utomhusaktiviteter som t.ex. fiske, orientering, paddling…

Barnen får möjlighet att träffa barn från andra bostadsområden som de normalt kanske inte hade träffat. Genom att barnen får vara aktiva i naturen, leka, utforska och experimentera, hoppas vi att de lär sig att känna sig tryggare både ute i naturen och med varandra.

Projektledare:
Siri Hartmann
mob. 0702- 95 96 02
mail. siri.hartmann@skogochungdom.se

www.skogskompisar.se