Skog och Ungdom Väst

Om Skog och Ungdom

Skog och Ungdom är:
• Sveriges enda ungdomsorganisation för Dig som är intresserad av skogen som resurs.
• En organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar och äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.
• En fristående, rikstäckande ungdomsorganisation utan några religiösa eller politiska kopplingar.
• Från början ett av Riksförbundet Sveriges 4H:s specialförbund. Vi har funnits sedan 1960 och är sedan 1979 ett eget riksförbund.

 

Skog och Ungdom vill väcka intresse för skogens alla värden:
• Skogsskötsel
• Friluftsliv
• Att umgås med naturen
• Internationellt utbyte
• Föreningsverksamhet
• Allmänt kulturellt arbete
• Jakt- och viltvård
• Fiske och fiskevård
• Skogshistoria
• Allemansrätten
• Svamp och bär

 

www.skogochungdom.se

facebook