Skog och Ungdom Väst

Kontakt

Distriktsstyrelsen 2019:
Gun Söderström Larsson ord.f (Trollhättan)

Annika Fogelin (Sävedalen)

Birgit Gunnarsson (Göteborg)

Erik Karlsson (Torup)

Teodor Arenäs (Mölndal)

Pål Olofsson (Sjungtorp)

h

Verksamhetsledare:
Elsa Stenström
mob 0730-782 640
mail elsa.stenstrom@skogochungdom.se

h

Projektanställd (Skogskompisar):
Siri Hartmann
mob 0702-959 602
mail siri.hartmann@skogochungdom.se