Skog och Ungdom Väst

Förbundsstämma 2018

FÖRBUNDSSTÄMMA 2018!
14- 15 JULI

TRANÅS
INBJUDAN TILL STÄMMA 2018

I 100-årsjubileets tecken samlas de tre samverkande
förbunden FSU-JUF-4H i Tranås denna helg.
Under lördagen sker en gemensam invigning
och kvällen bjuder på mingel.
I övrigt kör varje förbund sitt eget program.

OMBUD utses på distriktsstämma. Ett ombud jämte suppleant för det första 100-talet medlemmar och därefter ett ombud jämte suppleant för varje påbörjat 300-tal medlemmar beräknat på föregående års medlemsantal.

Om distrikt saknas kan avdelningar utse ombud med samma antal som ett distrikt skulle ha i området.

MOTIONER: och ärenden som distrikt eller avdelning vill ta upp på förbundsstämman ska anmälas till förbundsstyrelsen senast två månader innan stämman.

ANMÄLAN: av distrikt eller avdelning valda ombud anmäls (med namn och adress) till förbundskanliet. Stämmombuden står själva för resekostnader i samband med stämman om annat ej meddelats.

Ytterligare information liksom kallelse/inbjudan kommer att sändas per post och aviseras via Ungskog.

STÄMMOHANDLINGAR: sänds till anmälda ombud.
Förutom sedvanliga stämmohandlingar delas Hedersyxan ut till ÅRSBÄSTA SKOG OCH UNGDOM:ARE ut, liksom certifikat A i kolning, ev. stipendium ur Nils W Fröjds Stipendiefond, förtjänsttecken, årets kolkrok samt hedersutnämnanden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *